استفاده از نقاشی ایرانی در آموزش هنر به دانش آموزان متوسطه اول به منظور افزایش خلاقیت بصری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بکارگیری نقاشی‌ایرانی در آموزش هنر به دانش‌آموزان به منظور افزایش خلاقیت بصری انجام گرفته است. نمونه‌ی پژوهش شامل 124 نفر دانش‌آموز دختر است که در مقطع متوسطه‌ی اول در شهر همدان مشغول به تحصیل بودند، که با روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به 2 گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند و برای سنجش خلاقیت دانش‌آموزان، در قبل و بعد از کلاس‌های آموزشی از آزمون تفکر خلاق تورنس(فرم ب) استفاده شد . فعالیت های طراحی شده ، توسط محقق، به مدت 12 جلسه توسط گروه آزمایش انجام گرفت که در این مدت گروه کنترل، هیچ مداخله‌ای برای افزایش سطح خلاقیت از طرف محقق دریافت نکردند. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان نتیجه آزمون خلاقیت تورنس بین گروه آزمایش و کنترل وجود دارد و می‌توان گفت که میزان رشد خلاقیت دانش‌آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق، تأثیر نقاشی‌ایرانی بر خلاقیت دانش‌آموزان را تأیید می‌کند و معلمان می‌توانند برای افزایش خلاقیت دانش‌آموزان در آموزش هنر از نقاشی ایرانی بهره ببرند.

کلیدواژه ها: نقاشی‌ایرانی؛ خلاقیت؛ آموزش هنر

نویسندگان:

فاطمه حسن پور: دانشگاه الزهرا

نگار نیک نام

فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی – دوره 13، شماره 1 – شماره پیاپی 43، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *