درخواست از شهردار برای حفظ خانه نیما

 به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از ایسنا در متن این نامه آمده است:                                           خانه‌ام ابری‌ست یکسره روی…