به بی عادتی کاش عادت کنیم…

به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، چهل‌ و دومین شب شاعر…