بیمارستان‌های بیمار

در این مطلب آمده است:وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها و مقاوم نبودن ساختمان‌هایی که باید در زمان بحران به سرپناه مردم تبدیل…

انتقام‌گیری مجازی از شوهران سابق

روزنامه شرق: دو زن که در ماجراهای جداگانه‌ای دست به انتقام‌گیری و سرقت اینترنتی از همسران سابق خود زده بودند،…