این هنرمند جهانی را دریابید

به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از ایسنا، خواجه غیاث‌الدین نقشبند یزدی نقاش، بافنده، کمان گیر و شاعر…

کودک آزاران چه کسانی هستند؟

تصور غالب در جامعه این است که اغلب کودک آزاری ها از سوی افراد سابقه دار تبهکار با ظاهر مجرمانه…