مجوزهای هنری بازنگری می‌شود

به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از ایکنا؛ سید مجتبی حسینی، معاون امور هنری در نامه‌ای به مدیران…