فراستی علیه فیلم‌های سفارشی

به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از مشرق، ششمین و آخرین نشست از سلسله نشست‌های پدیدارشناسی سینمای ایران،…