گران فروشی بیخ گوش پاستور

به گزارش طرح و نقش سازان به نقل از خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، قیمت گوشت گوسفندی سَرِ ارزان شدن ندارد….