غوطه‌ور در پست‌ترین نقطه زمین!

«از ایران پرواز مستقیمی به اردن وجود ندارد. می‌توان از طریق امارات به اردن رفت. فرودگاه بین‌المللی اردن، به نام…

کاربرد نظریّه اعتباریّات در اخلاق

  اعتباریّات بعدالإجتماع یا اعتباریّات اجتماعی از جمله اعتباریّات پس از اجتماع می‌‌توان موارد زیر را برشمرد: الف) اصل ملک…

قتل به خاطر‌ 10 هزار‌ دلار

جوانی قدبلند و خوش‌قیافه وارد شد. پس از احترام نظامی گفت: ـ سروان رضوانی هستم، در خدمتم قربان. سرگرد میری…