چرا ماشین خاموش شد؟!

خرابی خودرو و از حرکت باز ماندن ناگهانی آن از کابوس‌هایی است که هر لحظه ممکن است رانندگان با آن…

روستـای آشپــزها

در سمت راست آشپزخانه نیز دو میز کوچک و چهار صندلی ‌جا خوش کرده است. در گوشه ‌دیگر مغازه، میزی…